Gyulai SzC Harruckern János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

10 éves a Gyulai SZ.C. Harruckern János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

2017.10.12.

E jeles esemény alkalmából iskolánk diákjai különös módját választották a megemlékezésre.

Hogy mire is büszkék iskolánk tanulói, jól példázza röviden, intézményünk történelme:


2017 – 2018-as tanévben a Gyulai SZC Harruckern János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma fennállásának 10. évfordulóját ünnepli. Központi intézményünk Gyula, Szent István út 38. Az 1880-as évekig a katonai helyőrség huszárlaktanyaként használta az épületet, akkori funkcióját máig őrzik az épületek nagy oszlopos előcsarnokai. 1883-tól Ipari Tanodának építették át, és mint Tanoncképző Intézet érte meg a világháborút. 1947-től az átalakuló szocialista korszakban Munkaerőtartalékok Hivatalaként, MTH-ként szervezték újjá. 1957-től felvette a Munkácsy Mihály Ipari Szakmunkásképző nevet, amely az integráció bázisintézményévé vált. Az eltelt idő együtt járt a kitágulás és stabilizálódás időszakaival is, amelyről egy rövid összegzés ad tájékoztatást.
2007. július 1-jei Megyei Képviselő-testületi döntés értelmében létrejött egy merőben új oktatási és képzési egység 5 intézmény integrációjából: Békés Megyei Munkácsy Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Békés Megyei Pánczél Imre Gyógypedagógiai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény és Diákotthon Gyula, Semmelweis Egészségügyi Szakképző Iskola és Kollégium Gyula, Radványi György Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium, Elek, Békés Megyei Gámán János Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szabadkígyós. Még az induló tanév kezdetén a Mezőhegyesi Szakképző Iskola és Kollégium, Mezőhegyes, is része lett a Harruckern János Közoktatási intézménynek, majd 2009-től kibővült az orosházi Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény csatlakozásával az intézményi hálózathoz. Ez utóbbi 2008 2011. augusztus 31-vel másik intézménybe integrálódott. 2010 júliusától a békéscsabai Fiatal Színházművészeti Szakközépiskola is integrálódott, mely 2016. augusztus 15-vel kivált az intézményből. 2011. szeptember 1.-től a kétegyházi FVM ASzK Szakképző Iskola, FVM Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola Kétegyháza Gyulai út intézmény csatlakozásával Békés Megye és a Dél-Alföldi régió egyik legnagyobb összetett integrált, intézménye jött létre. A kétegyházi iskola 2013. augusztus 1-vel visszakerült a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába.
A Harruckern János Középiskola fenntartója 2012 januárjáig a Békés Megyei Önkormányzat volt, majd a Megyei Intézményfenntartó Központ vette át az iskola vezetését. 2013 áprilisától a KLIK Békés Megyei Tankerülete látta el ezt a feladatot, majd ezt követően 2015. július 1-i hatállyal intézményünk a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában működő Gyulai Szakképzési Centrumának tagintézményeként működik tovább.
A Gyulai SZC Harruckern János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma jelenleg három településen (Gyula, Elek, Szabadkígyós) folytat oktató-nevelő munkát. Intézménytípusai: szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, Szakképzési HÍD Program, és kollégium. Az alapfeladatok ellátása mellett a felnőttoktatás, a felnőttképzés, a felzárkóztató képzés is nagy hangsúlyt kap az intézményben. Tanműhelyeinkben, a szakképzés gyakorlati színterein sokféle termék és szolgáltatás előállításával és végzésével tesszük életszerűbbé a szakmára való felkészülést.
Az sokszínű képzési szerkezet intézményen belül átgondolt és rendezett, megfelel a térség munkaerő piaci szükségleteinek. Nevelő-oktató munkában mindennapi értékként kezeljük a gyermek és tanuló-centrikusságot, a jó tanár-diák együttműködést. A felzárkóztató, tehetséggondozó programjaink is sikerrel folytatódnak mentor-mentorált viszonyrendszerben. Az SNI, BTM sajátos nevelési igényű tanulóinkat is képzett pedagógusok oktatják, speciális tanrend alapján.
Intézményi infrastruktúra: Munkánkat felújított és korszerűsített épületekben végezzük minden oktatási részlegünkben, melyek az utóbbi években újultak meg, vagy épültek föl. A tantermek korszerű eszközökkel felszereltek, modern tornaterem és sportudvar, kondicionáló terem áll a diákok rendelkezésére. A kollégiumok színvonalasan felújítottak és jó ízléssel berendezettek. Tanműhelyeink felszereltsége a kor igényeinek megfelelő, valamint olyan minőségű termékeket és szolgáltatásokat állítunk elő, melyek a piacon is megállják a helyüket. Számítástechnikai berendezéseink, házimozi rendszereink mind a tanórák színvonalát növelik. Könyvtárunk 42.478 könyvvel támogatja a tudásszerzést. Gép és eszközbeszerzéseink TISZK központtá avatták iskolánkat, legmodernebb faipari, építőipari, CNC programvezérlésű gépek rendszerbe állításával. Autóbuszok segítik iskolai kirándulásainkat, diákprogramokat, intézményeink közötti kapcsolattartást. A gyakorlati képzés során tanulóink részt vesznek az intézmény működtetésében is: segítenek a felújításokban, karbantartásokban, értékeink megőrzésében.
A nevelőtestület magas szintű képzettséggel, kellő pedagógiai tekintéllyel végzi mindennapi nevelőmunkáját. Az új generációs tanerők mindenben segítséget kérhetnek idősebb kollégáiktól, ugyanakkor a fiatalok dinamizmusa segíti a tantestület egészét széleskörű feladatvállalások elvégzésében.
Oktatási egységeinkben diákönkormányzat működik gyulai kapcsolattartással. Véleményük formálja a diáknapok rendezvényeit, a kollégiumi rendtartást. Diákprogramjaink, iskolai ünnepeink pl. szalagavatók, ballagások, teljes értékű diákpolgárrá avatják tanítványainkat.
Nyári diákprogramok, táboroztatás, nyári idénymunkák mind bőséges témát, döntéshozatalt, ezzel együtt pezsgő diákéletet eredményezett iskolánkban. A szülői munkaközösség minden jelentős iskolai megmozdulásban segítséget ad, legyen az szalagavató, ballagás, érettségi időszak, jutalmazások, alapítványi bálok, stb. Minden esetben részt veszünk Gyula város kulturális és ünnepi rendezvényein, megemlékezésein, diák-tanár együttes jelenléttel képviseli intézményünket.

 

 

« Visszalépés

Gyulai SzC Harruckern János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

www.harruckern.hu