Gyulai SzC Harruckern János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Eleki pedagógus nap

2019.06.18.

A Harruckern középiskola két nyugalmazott vezetője, az Eleken megrendezett Városi Pedagógus Napon Harruckern Jubileumi Emlékplakettet kaptak 80. születésnapjuk alkalmából, Turóczyné Tóth Tünde pedig Elek Város Polgármesteri dícséretben részesült.

Kanka Andor
méltatás

Kanka Andor mérnök-tanár életútja több szálon kapcsolódik Elek városához. Egyetemi diploma megszerzése után, mint mezőgazdasági gépészmérnök itt kezdte pályáját az akkori mezőgazdasági termelőszövetkezetbe. Mellette az akkori eleki gimnáziumba óraadóként szakrajzot tanított mindenki megelégedettségére.

A hatvanas évek közepén (1966) a Gyulai 613. számú Munkácsi Mihály Szakképző Intézetbe hívták szaktanárnak. Több száz Békés és Hajdú-Bihar megyei mezőgazdasági gépszerelő tanuló köszönheti tudását, felkészültségét szakmunkásbizonyítványát.

A nevelés-tanítás mellett a minisztérium megbízása alapján közreműködött tantervek, tankönyvek írásába, bírálatába. Közben megszerezte a Budapesti Műszaki Egyetemen a tanári diplomát. Korszerű, színvonalas oktató-nevelő munkája alapján a Munkaügyi Minisztérium országos szakfelügyelőnek nevezte ki. Több országos Szakma Kiváló Tanulója verseny szervezője és a szaktanárok továbbképzésének irányítója volt. Az országos tapasztalatokat, ötleteket mindig megosztotta kollégáival. A fiatal kezdő tanároknak sok-sok módszertani szakmai segítséget adott.

A több éves eredményes szakfelügyelői munka után műszaki igazgatóhelyettesi kinevezést kapott a Gyulai Szakképző Intézetbe. Nyugdíjba vonulásáig ezt a tisztséget töltötte be.

Vezetése alatt több új szakma beiskolázása történt, a gyakorlati oktatás korszerűsödött, fejlődött, kitűnő kapcsolatokat ápolt a termelő üzemekkel, ahol kihelyezett tanulók voltak.

Az eleki Középiskola 1989-be önálló intézmény lett, levált a gyomaendrődi iskolától. Szükség volt megbízható, nagy tapasztalattal rendelkező, diákokat tisztelő, szerető tanárokra. Nyugdíjba vonulása után Eleken folytatta pedagógiai munkáját.
Lehetőséget kapott a nappali képzés mellett a felnőttképzésbe is bekapcsolódni, szolgálva ezzel a megye mezőgazdasági szakképzését. Sok vidéki őstermelő, magánvállalkozó szívesen gondol színes, változatos, gyakorlatias óráira. Szakmai felkészültsége mellett mindig nyitott volt az irodalmi, a helytörténeti dolgokra, igazi lokálpatrióta.

Kanka Andor mérnöktanár szakértésére (közel a 80-as évhez) még mindig számíthatnak, megbízást kap az országos névjegyzék alapján vizsgáztatásra, amit lelkiismeretesen teljesít. A tanár úr a hűséget, a szolgálatot fontosnak tartotta. E mellett jó úton járni, egyszerűnek, nyitottnak, békésnek és értelmesnek lenni. Ezzel a felfogással, életszemlélettel, életúttal lett tekintélye a szakoktatásban.

Közelgő 80. születésnapja alkalmából Jubileumi Harruckern emlékplakettben részesül.

Simon Mihály
méltatás

1939-ben született Gyulán, fizikai dolgozó szülők gyermekeként. Az általános iskolát Okányban, középiskolai tanulmányait a gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumban végezte. Az Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán szerzett általános gépész oklevelet, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetemen középiskolai tanári diplomát.

Hosszú ideig tanított Gyulán a Munkácsy Mihály Szakképző Iskolában, 12 évig a szakképzés területén általános felügyelőként dolgozott. 1990-ben pályázat útján nyerte el az igazgatói megbízatást Eleken. Munkáját nagy lendülettel, akarással kezdte. Igazgatóként, pedagógusként mindig arra törekedett, hogy az egyszerű szülők gyermekeit, a hátrányos helyzetű családok gyermekeit is eljuttassa a szakmunkás vizsgáig, s ez által kellő tudással felvértezve tudjanak szembenézni az élet kihívásaival. Vezetése alatt az eleki iskola dinamikusan fejlődött. Az 1988/89-es tanévben a tanulók száma 73 fő volt, az 1989/90-es tanévben már további 72 elsőéves tanuló jelentkezett (nőiruha-készítő, sertéstenyésztő, és szarvasmarha tenyésztő szakokra). 1990-ben a minisztérium engedélyezte a lótenyésztő szakma oktatását 8 megyére kiterjedő beiskolázási lehetőséggel. A megyében elsőként vállalkoztak a 2 éves gazdaasszonyképzés megvalósítására. Az 1991/92-es tanévben a megváltozott körülményekhez igazodva általános állattenyésztő kísérleti osztályt indítottak, sikerrel.

Az 1996/97-es tanévben beindult a szakácsképzés, mely a mai napig az eleki iskola egyik meghatározó szakképzése. A végzős diákok továbbtanulását segítve indult a szakmunkások szakközépiskolája és az esti gimnáziumi oktatás. Ahhoz, hogy ezt a nagy létszámú diáksereget oktatni-nevelni tudják, állandó fejlesztésre volt szükség. Simon Mihály igazgató úr közreműködésével kialakították a leánykollégium helyiségét, megépült a Kossuth utcai tankonyha tantermekkel. Külön említést érdemel a tangazdaság, mely szinte házi kivitelezéssel készült és ünnepélyes keretek között került átadásra. Az eredményeket sorolva nem mehetünk el szó nélkül a szakmai irodalom, az oktató filmek, eszközök gyarapítása mellett sem. Az iskola tanulói eredményesen szerepeltek, több országos versenyeken értek el 1-2-3. helyezéseket és az intézmény Kazinczy-díjjal is dicsekedhetett. Igazgató úr követelt, de magától sem követelt kevesebbet. Rendszeresen előfordult, hogy a reggel hat óra az iskolában a tangazdaságban, a földeken találta. Estéit is szívesen töltötte az iskola falai között. Beszélgetett a tanulókkal, tervezgetett. Munkásságát 1999-ben Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium „Nagyváthi díjjal” tüntette ki, ebben az évben kapta meg az Elekért érdemrendet. 2000-ben a Bosznay Emlékérmet és az Év Pedagógusa kitüntetést. 

Közelgő 80. születésnapja alkalmából Jubileumi Harruckern emlékplakettben részesül.

 

« Visszalépés

Gyulai SzC Harruckern János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

www.harruckern.hu