Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Villamosipar és elektronika (Ipari informatikai technikus)

 Ipari informatikai technikus(5 ÉVES KÉPZÉS)


Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintú szakképzettség megszerzésével zárul.
Az Ipari informatikai technikus a gyártó és kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségú informatikai szakembere. Alapvetó feladata ipari környezetben a korszerú számítástechnikai termék-, folyamat- és háttértámogatás biztosítása hardver- és szoftveroldalon egyaránt. Ide tartozik a vezetékes és vezeték nélküli összeköttetések kialakításának megtervezése, koordinálása és fenntartása, alapvetó távközlési és hálózati rendszerek üzemeltetése. Feladatkörét bővíti az iparban felmerüló digitális adat-és jelfeldolgozási igények felmérése, műszaki dokumentálása, azok felhasználói szintig történó megvalósítása. Olyan átfogó műszaki ismeretekkel bír, amelyek alkalmassá teszik az Ipar 4.0 környezetben történó munkavégzésre.
Vállalati környezetben rendszergazdai feladatköröket lát el

 
KOMPETENCIAELVÁRÁS


Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, kézügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség.


A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÓ

számítógépes adatgyújtó és jelfeldolgozó rendszert konfigurál, a felhasználói internetes berendezések között összeköttetéseket létesít;

adott infrastruktúrában IP alapú telekommunikációs és adatátviteli kapcsolatot létesít, különbözó internetprotokollokat alkalmaz;

ellátja a diagnosztikai, konfigurációs, teszt- és segédprogramok fejlesztését és rendszergazdaszintú üzemeltetését, valamint a számítógéppel irányított mérő-, ellenórzó- és gyártóeszközök használatát és programozását;

társszakmákkal (gépész, villamos) együttműködve automatizált rendszerekben szoftveres beállításokat végez, szabályozástechnikai jellemzőket módosít;

képes robottechnikai rendszerekben részfeladatok végrehajtására alkalmazandó algoritmusok fejlesztésére.


Ajánlott mindazon fiatalok számára, akik érdeklődnek az ipari informatika és az elektronika iránt, és olyan szakmára vágynak, amely ígéretes karrierutakat kínál kimagasló technológiai környezetben. Remek választás szakirányú felsófokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is.

 

Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

www.harruckern.hu