Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Közszolgálati technikus

 Közszolgálati technikus(5 ÉVES KÉPZÉS)


Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Közigazgatási ügyintézó szakmairány, Rendészeti technikus szakmairány. A Közszolgálati technikus a közszolgálat széles szakmai vertikumán belül részletesen megismerkedik a közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendó választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a Közigazgatási technikus megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének, a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-túzoltóság, valamint a rendórség tevékenységének legfontosabb elemeivel.


KOMPETENCIAELVÁRÁS


Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvetó összefüggéseket, megérti a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások kommunikációját, figyelembe veszi mások véleményét, kapcsolatot teremt, pontos, kontrollált munkát végez, betartja az alapvetó viselkedési normákat, tudatosan alkalmazza a metakommunikációs eszközöket.


A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÖ

külsó és belsó kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel, tárol;

ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenórzést folytat le;

ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít, iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendóket lát el;

irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket kezel és használ;

ügyintézói és ügyfélszolgálati feladatokat lát el; feladatkörébe tartozó eljárást folytat le;

tájékoztatást ad, adatszolgáltatást végez szóban és írásban;

feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-elókészítést és támogató feladatokat végez;

ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggó feladatokat;

önállóan végzi a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket;

kezeli a felmerüló ügyfélkonfliktusokat; órzést végez különbözó védelmi szintú létesítményekben;

ellátja a belsó és a közterületi járórszolgálatot, ellenórzi a helyszínt a riasztásra kivonuló biztonsági szolgálat tagjaként;

a megbízó írásbeli utasítása alapján információt gyújt;

ellenórzi a közterületeket; szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén;

intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban;

visszatartja a búncselekményen, vagy szabálysértésen tetten ért személyt;

alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerító testi erót a szakmai szabályok szeri nt;

együttmúködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevó biztonsági szolgálatokkal, szervezókkel;

lófegyvert használ;

alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat.


Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot az államigazgatás, a közigazgatás, a közrend, a közbiztonság, a köz- és magánbiztonság területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek biztosításához és fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfeleló számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényeit magas színvonalon tudja biztosítani.

 

Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

www.harruckern.hu