Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Szociális ápoló és gondozó


Szociális ápoló és gondozó( 3 ÉVES KÉPZÉS)


Szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.A szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális intézményekben, illetve az ellátást igényló otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló (idósek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalansággal küzdó) személyeket ápol és gondoz.

 


KOMPETENCIAELVÁÜS

 


Felelósségtudat, pontosság, kapcsolatteremtó készség, empatikus készség, segítókészség, türelmesség, tolerancia, határozottság, motiváló készség.

 


A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÖ

 

alapápolási és gondozási tevékenységeket végez felsófokú végzettséggel rendelkezó szociális és/vagy egészségügyi szakember irányítása mellett. Segítséget nyújt a mindennapi életvitel biztosításában, a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban, szociális ügyintézésben;

szükség esetén az ellátásban részesüló személy higiénés szükségleteinek a kielégítésében is tevékenyen vesz részt;

felméri az adott ellátotti csoporthoz tartozó személy sajátos szükségleteit, és a munkacsoport tagjaként részt vesz a gondozási terv elkészítésében, foglalkozások szervezésében, lebonyolításában, elvégzi a kapcsolódó adminisztrációs feladatokat;

ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes.
Felismeri az ellátásban részesüló személy állapotváltozását;

14ismeri az egészségügyi alapellátás rendszerét, használja az alapápoláshoz szükséges eszközöket, kezeli a feladatellátáshoz szükséges műszereket, továbbá a gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök szakszerú alkalmazása mellett azok karbantartására, tisztítására, az eszköz használatának a betanítására is képes;

munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik, segító beszélgetést alkalmaz. Infokommunikációs eszközöket és a számítógépet használ.


Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen közremúködik a támogatásra szorulók gondozásában, nevelésében, fejlesztésében és segítésében, az ehhez fúzódó adminisztrációs feladatokban.

Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

www.harruckern.hu